SC 121, SC 122, SC 123, SC 124 RICOH AFICIO 1060, 1075, 2051, 2060, 2075.

SC 121, SC 122, SC 123, SC 124 RICOH AFICIO 1060, 1075, 2051, 2060, 2075.

 

SC 121, SC 122, SC 123, SC 124 RICOH AFICIO 1060, 1075, 2051, 2060, 2075.

Share |

SC 121, SC 122, SC 123, SC 124 RICOH AFICIO 1060, RICOH AFICIO 1075, RICOH AFICIO 2051, RICOH AFICIO 2060, RICOH AFICIO 2075, RICOH AFICIO MP 5500, RICOH AFICIO MP 6500, RICOH AFICIO 7500, RICOH AFICIO MP 6000, RICOH AFICIO 7000, RICOH AFICIO 8000.
1. Nguyên nhân
    do máy photocopy phát hiện hệ thống dàn quang học hoạt động không bình thường.
2. cách khắc phục
    - vệ sinh hệ thống quang học, đặc biệt hai thanh ray 
    - kiểm tra bo điều khiển Motor quang 

 

SC 121, SC 122, SC 123, SC 124.


SC 121, SC 122, SC 123, SC 124.


SC 121, SC 122, SC 123, SC 124.
    - kiểm tra cầu trì nguồn 

Cầu trì bảo vệ khi bo quang chập sảy ra sc 121, sc 122, sc 123, sc 124.


HANOICOPY CHÚC THÀNH CÔNG
TƯ VẤN KỸ THUẬT: 0948.436.579 Mr Đức.