SC 182, SC 185, SC 186, SC 187, SC 188 RICOH AFICIO MP 6002, MP 7502

SC 182, SC 185, SC 186, SC 187, SC 188 RICOH AFICIO MP 6002, MP 7502

 

SC 182, SC 185, SC 186, SC 187, SC 188 RICOH AFICIO MP 6002, MP 7502

Share |

HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC LỖI SC 182, SC 185, SC 186, SC 187, SC 188 CỦA MÁY RICOH MP 6002, MP 7002


SC 182, SC 185, SC 186, SC 187, SC 188 RICOH MP 6002, MP 7002.

NGUYÊN NHÂN

CIS LED error
LED on the CIS causes error 
• TRONG KHI MÁY ĐANG THIẾT LẬP ĐÃ PHÁT HIỆN THẤY THANH TRẮNG TIÊU CHUẨN ĐO ĐƯỢC DƯỚI MỨC (0.7 – 1.43). 
• KHI SCAN DATA TRUYỀN DƯỚI  32(8bit).

KHẮC PHỤC

• KIỂM TRA DÂY CN210 and CN220 TRÊN  ADF TIẾP XÚC KÉM. 
• VỆ SINH HOẶC THAY THẾ  CIS.