SC 204 MÁY PHOTOCOPY RICOH MP 5500, RICOH MP 6500, RICOH MP 7500, RICOH MP 6000, RICOH MP 7000, RICOH MP 8000, RICOH MP 6001, RICOH MP 7001, RICOH MP 8001

SC 204 MÁY PHOTOCOPY RICOH MP 5500, RICOH MP 6500, RICOH MP 7500, RICOH MP 6000, RICOH MP 7000, RICOH MP 8000, RICOH MP 6001, RICOH MP 7001, RICOH MP 8001

 

SC 204 MÁY PHOTOCOPY RICOH MP 5500, RICOH MP 6500, RICOH MP 7500, RICOH MP 6000, RICOH MP 7000, RICOH MP 8000, RICOH MP 6001, RICOH MP 7001, RICOH MP 8001

Share |

NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG SC 204 MÁY PHOTOCOPY RICOH MP 5500, RICOH MP 6500, RICOH MP 7500, RICOH MP 6000, RICOH MP 7000, RICOH MP 8000, RICOH MP 6001, RICOH MP 7001, RICOH MP 8001
1. Nguyên nhân
    SC 204 lỗi do motor lazer 
SC 204 RICOH MP 5500, RICOH MP 6500, RICOH MP 7500, RICOH MP 6000, RICOH MP 7000, RICOH MP 8000, RICOH MP 6001, RICOH MP 7001, RICOH MP 8001.
2. Khắc phục
    - Tháo motor lazer ra kiểm tra xem gương đa giác bên trong còn hoạt động tốt không
    - thử mortor khác 
    - nếu thử motor còn tốt, kiểm tra đến dàn cầu trì gồm 6 cái nằm gần nhau trên bo nguồn xem có bị đứt không, nếu đứt cũng xảy ra hiện tượng trên.
    - và cuối cùng thử bo 670( bo nằm sau bo ổ cứng )
3. Kinh nghiệm 
     - nếu đã kiểm tra và thử không được các bạn hãy vệ sinh thật sạch lá đồng bên dưới cụm trống và vệ sinh thật sạch cụm trống(drum) 


 
HANOICOPY chúc thành công!... Tư vấn kỹ thuật 0948.436.579 - Mr Đức